HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT, SẢN XUẤT

 

2. Một số hệ thống xử lý cấp VIPHAEN có năng lực thi công

Công ty Môi trường Việt Phát thi công hệ thống xử lý nước sạch cho sản xuất, sinh hoạt, ăn uống 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT

 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ HÀNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO KHÁCH SẠN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO CHUNG CƯ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO SIÊU THỊ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO KHU DU LỊCH, RESORT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRƯỜNG HỌC, KÝ TÚC XÁ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY NHUỘM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY GIẶT TẨY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MỦ CAO SU
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY TINH BỘT MỲ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THỦY SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY HÓA CHẤT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM, THUỐC
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRẠI CHĂN NUÔI
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO LÒ GIẾT MỔ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRẠM RỬA XE
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY XI MẠ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY SƠN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MỰC IN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THUỘC DA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY GIẤY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY KHOÁNG SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY XI MĂNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY NHỰA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THỦY TINH
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THÉP
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BIA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY DẦU ĂN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MỲ ĂN LIỀN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BÁNH KẸO
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY GỐM SỨ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BÚN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BỘT CÁ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO BỆNH VIỆN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG KHÁM NHA KHOA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG KHÁM THÚ Y
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ HỘ SINH

 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT

 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY NHUỘM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY GIẶT TẨY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MỦ CAO SU
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY TINH BỘT MỲ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THỦY SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY HÓA CHẤT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM, THUỐC
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY XI MẠ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY SƠN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MỰC IN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THUỘC DA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY GIẤY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY KHOÁNG SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY XI MĂNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY NHỰA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THỦY TINH
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THÉP
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BIA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY DẦU ĂN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MỲ ĂN LIỀN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BÁNH KẸO
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY GỐM SỨ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BÚN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BỘT CÁ

 

Công ty Môi trường Việt Phát thi công hệ thống xử lý nước sạch cấp sinh hoạt, sản xuất đạt chuẩn, uy tín, giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Mỹ Tho cho các Tòa Nhà, Chung Cư; Nhà Hàng; Khách Sạn; Khu Du Lịch, Resort; Khu Công Nghiệp; Cơ sở nhà máy sản xuất Tinh Bột Mỳ; Thực Phẩm; chế biến Thủy Sản; Chăn Nuôi; Giết Mổ; sản xuất Bia; sản xuất Nước Giải Khát; sản xuất Dầu Ăn; sản xuất Mỳ Ăn Liền; sản xuất Bánh Kẹo; sản xuất Đường mía; sản xuất Nước Mắm; sản xuất Bột Cá; sản xuất Bún ; Dệt Nhuộm;  Giặt Tẩy; chế biến Mủ Cao Su; sản xuất Hóa Chất; sản xuất Dược Phẩm, sản xuất Thuốc; sản xuất Thuốc Thú Y; Cơ sở Rửa Xe, Garage;  Xi Mạ;  Sơn;  In ấn; Thuộc Da; Điện Tử; Trường Học; sản xuất Giấy; Phòng Thí Nghiệm; Luyện Kim; sản xuất Thép;  Gốm Sứ; Y Tế; Bệnh Viện; Phòng Khám Đa Khoa; Phòng Khám Nha Khoa; Phòng Khám Thú Y; Nhà Hộ Sinh