THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

MÁY THỔI KHÍ

BK40 BK50 BK65 BK80 BK100S
BK100 BK125 BK150S BK150 BK200S
BK200 BK250 BK300    

 

HC251S HC30S HC301S HC40S HC401S
HC50S        
LT-040 LT-050 LT-065 LT-080  
TH-40 TH-50 TH65 TH80 TH100
TH125 TH125A TH150    
 • MÁY THỔI KHÍ SSR

SSR-50 SSR-65 SSR-80 SSR-100 SSR-125
SSR-150 SSR-175      

BƠM CHÌM

 • BƠM CHÌM EBARA - Ý

Model 3D Model CDX Model DL Model DWO Model JESX
Model 3M Model CMA-B-C-D Model DLM Model EVM/EVMS Model LPC/LPCD
Model BEST 1 Model COMPACT Model DS Model FSA Model MATRIX
Model CD Model CSA CNA Model DVS Model GS Model RIGHT
Model CDA Model DF Model DW VOX Model GSS Model SQOB

 

L10315 B-3052 B-1052 B-312 B-112
B-323 B-333 B-333    
 • BƠM CHÌM TSURUMI - NHẬT

 • BƠM CHÌM GRAMPUS - TAIWAN

 • BƠM CHÌM EVAK- TAIWAN

BƠM TRỤC NGANG

 • BƠM TRỤC NGANG EBARA - Ý

BƠM ĐỊNH LƯỢNG

 • BƠM ĐỊNH LƯỢNG BLUE-WHITE - MỸ

           Model C-600P

           Model C-600HV

C645-P C660-P C125-P C6250-P C6250-HV
M 11PPSV M 11PPSV M 23PPSV M 31PPSV
M 50PPSV M 75PPSV M 101PPSV M 120PPSV
M 155PPSV M 201PPSV M 261PPSV M 321PPSV
M 42PPSV M 521PPSV    
 • BƠM ĐỊNH LƯỢNG NIKKISO 

AH SERIES BX SERIES NFH SERIES  

 

MOTOR KHUẤY

 • MOTOR KHUẤY CHÌM NORD - ĐỨC
 • MOTOR KHUẤY CHÌM EVAK - TAIWAN

MÁY SỤC OZONEĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG UNIK

 • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG FLOWTECH

LXXG-50 LXXG-65 LXXG-80 LXXG-100
LXLG-125 LXXG-150 LXXG-200 LXXG-250
LXXG-300