THÙNG RÁC - BIỂN BÁO

THÙNG RÁC VIPHAEN

THÙNG RÁC NHỰA,

THÙNG RÁC INOX,

THÙNG RÁC ĐÁ HOA CƯƠNG,

THÙNG RÁC GỖ,

THÙNG RÁC PHÂN LOẠI CHIA NGĂN

BIỂN BÁO CHẤT THẢI NGUY HẠI

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại dán lên thùng chứa

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại ăn mòn

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại oxy hóa

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại dễ cháy

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại dễ nổ

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại độc cho hệ sinh thái

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại lây nhiễm trùng

Biển Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại rất độc

Nhãn chất thải nguy hại dán lên bao bì

 

 

NHÃN CHẤT THẢI SINH HOẠT

Nhãn chất thải dán lên thùng chứa rác sinh hoạt

Nhãn chất thải hữu cơ dễ phân hủy

Nhãn chất thải còn lại