07/2009/TT-BTNMT

06:26 26/06/2018 | Lượt xem: 301

LẬP HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ?

 

4 CÔNG ĐOẠN ĐỂ LẬP HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM CHUẨN THEO THÔNG TƯ 27/2014/TT-BTNMT NHƯ SAU:

  1. Thu thập thông tin về doanh nghiệp như các thông tin chủ đầu tư, thông tin cơ sở thực hiện lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm bao gồm tên, địa chỉ, loại hình ngành nghề hoạt động, Quy trình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm và xác định các công đoạn sản xuất, dịch vụ sử dụng nước. Thông tin về giếng khai thác như: Số lượng giếng, tổng lưu lượng khai thác, tầng nước, mục đích sử dụng nước …
  2. Thu thập các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp

CÁC GIẤY TỜ HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI LẬP GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM?

  1. Lấy mẫu, Quan Trắc chất lượng nước ngầm tại phòng thí nghiệm có giấy chứng nhận đủ điều kiện Quan Trắc Môi trường (Vimcert) . Sau đó nhận được bảng kết quả Quan Trắc Môi trường từ phòng thí nghiệm.
  2. Viết hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm theo biểu mẫu được quy định tại Thông Tư 27/2014/TT-BTNMT. Sau khi hoàn thành hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm sẽ được in ấn, đính kèm theo các giấy tờ tờ đã chuẩn bị trước đóng lại thành cuốn . Doanh nghiệp nộp tất cả các cuốn hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm tại trụ sở của cơ quan quản lý môi trường để thẩm định.
  3. Nhận phản hồi từ cơ quan quản lý môi trường về việc thẩm định hồ sơ để chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu hoặc nhận giấy phép khai thác nước ngầm.

CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NHẬN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

 

TAG: