BÁO GIÁ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI, CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP, HỦY HÀNG