THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

03:48 08/08/2018 | Lượt xem: 198

THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

 

1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đóng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua đem lại hiệu quả về kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít đơn vị bộc lộ hạn chế về xử lý nguồn nước thải, khí thải trong quá trình hoạt động.

Toàn tỉnh Bình Định hiện có 6 KCN (Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa và KCN Nhơn Hội A, B, C) và  42 CCN đã đi vào hoạt động. Đến nay, có 12 khu, CCN có hệ thống xử lý nước thải; 55 đơn vị được cấp giấy phép xả nước thải với tổng lưu lượng 58.076 m3/ngày đêm.

2. CÔNG TY THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Xem tại đây

3. CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Xem tại đây