THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐỒNG THÁP

03:51 08/08/2018 | Lượt xem: 185

THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐỒNG THÁP

 

1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐỒNG THÁP

Từ năm 2020, 100% các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có phát sinh nước thải phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đi vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 100% các chủ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp (CCN) triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các CCN có lưu lượng xả thải từ 1.000 m3/ngày trở lên theo quy định.

Đối với việc thực hiện công tác môi trường tại các Bệnh viện, cơ sở y tế, trong năm 2017 có 100% bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực đảm bảo nâng cấp, cải tạo hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn y tế nguy hại từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý đúng theo quy định.Đến năm 2020, ít nhất 70% cơ sở y tế tuyến huyện, 50% cơ sở y tế tuyến xã thực hiện xử lý chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường theo quy định.

Hiện tỉnh Đồng Tháp có 3 KCN của tỉnh ở TX Cao Lãnh, TX Sa Đéc và huyện Lai Vung. Hầu hết các huyện - thị đều đang quy hoạch triển khai CCN.

2. CÔNG TY THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐỒNG THÁP

Xem tại đây

3. CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI ĐỒNG THÁP

Xem tại đây