THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA

03:52 08/08/2018 | Lượt xem: 187

THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA

 

1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA

 

2. CÔNG TY THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA

Xem tại đây

3. CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA

Xem tại đây