THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG

03:53 08/08/2018 | Lượt xem: 180

THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG

 

1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG

 

2. CÔNG TY THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG

Xem tại đây

3. CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG

Xem tại đây