THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

03:55 08/08/2018 | Lượt xem: 224

THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

2. CÔNG TY THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xem tại đây

3. CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xem tại đây