THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ NẴNG/ LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ NẴNG

03:55 08/08/2018 | Lượt xem: 177

THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ NẴNG

 

1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ NẴNG

 

2. CÔNG TY THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐÀ NẴNG

Xem tại đây

3. CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI ĐÀ NẴNG

Xem tại đây