Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường

14:00 24/03/2018 | Lượt xem: 811

Từ 01/04/2018 Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường. Sau đó, tất cả doanh nghiệp có hoạt động SX - KD không có hồ sơ môi trường sẽ bị kiểm tra, xử phạt sau thời hạn trên.

Theo Điều 22 - Nghị định 18/2015/NĐ-CP (hiệu lực ngày 01/04/2015) quy định:

“Đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết …;

b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản ….”

Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Sau ngày 01/04/ 2018 các tổ chức, các nhân đang hoạt động SX – KD - DV không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/ đơn giản (ĐABVMT) sẽ bị kiểm tra, xử phạt với số tiền lên đến 500 triệu đồng tùy trường hợp và cấp thụ lý hồ sơ.

TAG: