Sự khác biệt giữa Vi sinh – Men Vi Sinh – Bùn Vi Sinh

01:33 24/04/2018 | Lượt xem: 429

Sự khác biệt giữa Vi sinh – Men Vi Sinh – Bùn Vi Sinh

Vi sinh

Vi sinh là thuật ngữ nói chung của ngành môi trường : Vi sinh bao gồm : Vi khuẩn, xạ khuẩn (vi khuẩn đặc biệt), nấm mốc, nấm men… từ chuyên ngành gọi chung là vi sinh môi trường.

Vi khuẩn gồm nhiều loại, nhiều họ và nhiều chi

VD: Vi khuẩn : Không Lưu huỳnh, lưu huỳnh màu lục, vi khuẩn lam, vi khuẩn chịu nhiệt…

Bao gồm : 2 họ và mỗi họ chia làm nhiều chi

Ví dụ Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía chia làm hai họ

Họ chomati chia làm 13 chi

Họ Ectothi chia làm 18 chi

Men vi sinh :

Là tổ hợp các vi sinh vật sống, an toàn, đã qua chọn lọc và được sản xuất làm tăng cường khả năng phân hủy các chất hữu cơ mạnh nhất. Khi phân hủy chất hữu cơ không cho ra sản phẩm trung gian NH3, H2S … mà phân hủy tận cùng thành CO2, H2O. Chúng ưu việt hơn dùng bùn hoạt tính thường chỉ có các vi sinh bình thường hiệu quả không cao.

Men vi sinh là chế phẩm sinh học chứa các thành phần vi khuẩn. Men vi sinh có nhiều loại được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong lĩnh vực môi trường như xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, xử lý dầu mỡ nhà hàng, khách sạn, xử lý mùi rác thải, phân hủy rác thải, ủ phân compost, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy hải sản… (men dạng bột BIO – EM , men dạng nước hãng Aqua Clean, TriClean, …)

Bùn vi sinh ( Bùn hoạt tính )

Bùn vi sinh hoạt tính là tập hợp vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh,… thành các bông bùn xốp, dễ hấp thụ chất hữu cơ và dễ lắng (vi sinh vật sinh trưởng lơ lửng). Bùn vi sinh có các vi sinh vật có lợi tham gia vào quá trình hân hủy, chuyển hóa các chất hữu cơ bền vững làm sạch môi trường nước. Là nơi trú ngụ cho các loại vi sinh, bùn sinh ra từ các hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp sinh học. Vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ trong nước thải làm chất dinh dưỡng, vì thể sẽ loại bỏ các chất hữu cơ độc hại ra khỏi nguồn nước.

Bùn vi sinh do con người tạo ra chứa các vi khuẩn có lợi và các vi khuẩn có hại