Các phương pháp thiết bị đo lưu lượng nước thải

01:40 24/04/2018 | Lượt xem: 190

Các phương pháp thiết bị đo lưu lượng nước thải ?

Có nhiều loại đồng hồ để đo lưu lượng nước thải như đồng hồ cơ, đồng hồ từ, đồng hồ đo bằng sóng siêu âm…Đối với nước thải có tính ăn mòn kim loại cao nên sử dụng đồng hồ cơ dễ bị hư hỏng, Do vậy, Công ty nên sử dụng đồng hồ từ hoặc thiết bị đo lưu lượng nước thải bằng sóng siêu âm để đo lưu lượng nước thải .

Các loại máng đo thủy lực phù hợp với lưu lượng nước thải của Công ty gồm: Máng đo Parshall, đập chắn cửa chữ nhật…