BÀI VIẾT HAY

Câu hỏi 1: Kính gửi STNMT Binh Dương, doanh nghiệp chuyên kinh doanh, sản xuất hóa chat,nhưng có 1 nganh hang thuốc Bảo vệ thực vật không sản xuất ở Việt Nam mà chỉ nhập về bán, nên phát sinh ra một ít chat thải là thuốc BVTV hết hạn sử...
PHỤ LỤC 11 DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) STT Loại...
Thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính của ngành môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...
Thủ tục báo cáo về chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để ? Sau khi hoàn thành xong việc cải tạo công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép thì Công ty phải lập hồ sơ xin chứng...
Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước cần có những gì? Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia xin cấp giấy phép xả nước thải, giấy phép khai thác...
Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản như...
Từ 01/04/2018 Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường. Sau đó, tất cả doanh nghiệp có hoạt động SX - KD không có hồ sơ môi trường sẽ bị kiểm tra, xử phạt sau thời hạn trên. Theo Điều 22 - Nghị định...
VIPHAEN triển khai chương trình tháng 6/2019 nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc Báo cáo quan trắc môi trường: 1. Lập báo cáo quan trắc môi trường trọn gói với giá: 3.500.000 đ - Quan trắc 3 mẫu môi trường cơ bản:  1 mẫu...
Doanh nghiệp phải có Giấy phép xả nước thải thì mới được phép xả nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận hay chỉ xử lý nước thải đạt Quy chuẩn quy định về xả nước thải thì được phép xả nước thải vào nguồn tiếp...
Cơ sở xả nước thải ra hồ sinh học trong khuôn viên, để tự thấm xuống đất với lưu lượng 22m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn. Vậy việc xả thải theo hình thức tự thấm vào lòng đất có vi phạm luật tài nguyên...
HÃY ĐIỀN VÀ GỬI FORM BÊN DƯỚI. SAU ĐÓ CHỜ NHẬN EMAIL HƯỚNG DẪN TỪ CHUYÊN GIA HOTLINE HỖ TRỢ: 028 6681 5166             Đang tải...