BÀI VIẾT HAY

Công ty xử lý nước thải đạt theo hồ sơ môi trường thì có thể tận dụng một phần nước thải sau xử lý để tưới cây không? Có cần xin phép gì không? Trả lời: 1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước...
Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải mới? Câu hỏi: Nhà máy sản xuất có hệ thống xử lý nước thải đã được cấp phép xả thải. Sau đó nhà máy này đầu...
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải sinh hoạt 1. Chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng sau: a) Chủ cơ sở tái sử dụng, tái chế,...
 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TCVN ISO 14001 THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP 1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TCVN ISO 14001. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình...
Lượng bùn vi sinh lỏng hoặc bùn vi sinh đặc cho vào hệ thống xử lý nước thải ? Bổ sung bùn vi sinh Thể tích bùn bổ sung = (V bể * Nồng độ bùn)/1000 Bùn vi sinh lỏng chiếm 30% thể tích bể sinh học Vd: Bể 100 m3 Thể tích bùn...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm...
Khi nào dùng bơm chìm, khi nào dùng bơm trục ngang ( Bơm cạn) và cách lựa chọn bơm + Trường hợp dùng bơm chìm khi không cần áp lực cao ví dụ như từ bể này bơm nước sang bể kia. + Trường hợp dùng bơm trục ngang khi cần áp lực đẩy lên...
BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013   THÔNG...
So sánh máy thổi khí nổi và máy thổi khí chìm   Máy thổi khí nổi: Ưu điểm: - Khuyếch tán đều khí, dễ dàng vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng - Độ bền lâu, dễ thay thế, sữa chữa. Nhược điểm: - Không phù hợp với những vị trí...
So sánh Ưu điểm, nhược điểm của các vật liệu đệm cố định dạng sợi, tổ ong; cố định MBBR, Biochip Đệm vi sinh MBBR (giá thể di động hình cầu) Ưu điểm: - Khả năng bám dính cao, chiếm khoảng không gian ít - Kích thước nhỏ...
Phân biệt polymer cation và polymer anion. Công dụng hai loại polymer này? Polymer Cation là Polymer mang gốc ion dương. Polymer Anion là Polymer mang gốc ion âm. Ứng dụng : Polymer Cation là Polymer được ứng dụng làm hóa chất đông tụ trong...
Cách xác định khối lượng men vi sinh cần bổ sung tương ứng với lưu lượng nước thải cho hệ thống xử lý nước thải ?   Cần xác định rõ + Nuôi cấy vi sinh (nuôi cấy cho hệ thống mới và nuôi cấy bổ sung) - pH = 6 – 8, hoạt...