BÀI VIẾT HAY

QUY ĐỊNH CHO PHÉP LÀM HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG (ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG) THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết,...
1. KHI NÀO ĐƯỢC VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI (HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI) ?  Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác...
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường 1. Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo yêu cầu tại khoản 3...
Công trình xử lý chất thải là gì 1. Công trình xử lý chất thải của dự án là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (sau đây gọi chung là công trình xử lý chất...
Chất thải y tế (CTYT) đã và đang trở thành mối quan tâm của công chúng và các nhà lập chính sách ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ TN&MT đã và đang có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường chính sách, bao gồm...
- Sản phẩm của nền công nghiệp đem lại những lợi ích trong cuộc sống hiện đại. Các dược phẩm mang lại sức khoẻ, các trang thiết bị gia dụng tiết kiệm sức lao động. Ô tô, tàu thuỷ, sơn, chất tẩy rửa, sợ tổng hợp, bao bì,...
THỦ TỤC CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trình tự thực hiện Bước 1: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại chuẩn bị hồ sơ đăng ký chủ nguồn...
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH CÁC QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email...
LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ? 4 CÔNG ĐOẠN ĐỂ LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ CHUẨN THEO THÔNG TƯ 43/2015/TT-BTNMT NHƯ SAU: Thu thập thông tin về doanh nghiệp như các thông tin chủ...
LẬP BẢN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ? 4 CÔNG ĐOẠN ĐỂ LẬP BẢN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHUẨN THEO THÔNG TƯ 27/2015/TT-BTNMT NHƯ SAU: Thu thập thông tin về doanh nghiệp như các thông tin chủ đầu tư,...
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ?   4 CÔNG ĐOẠN ĐỂ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHUẨN THEO THÔNG TƯ 27/2015/TT-BTNMT NHƯ SAU: Thu thập thông tin về doanh nghiệp như các thông tin...
LẬP HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ?   4 CÔNG ĐOẠN ĐỂ LẬP HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI CHUẨN THEO THÔNG TƯ 27/2014/TT-BTNMT NHƯ SAU: Thu thập thông tin về doanh nghiệp như các thông tin chủ...