BÀI VIẾT HAY

QUY TRÌNH THU GOM, CHÔN LẤP, THIÊU ĐỐT, TÁI CHẾ RÁC THẢI TẠI MỸ - PHẦN 5
MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT) I. NỘI DUNG Báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép...
MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT/ NƯỚC NGẦM (theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT) 1. NỘI DUNG Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm...
CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp phải làm những giấy phép môi trường nào ? I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CHƯA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Trước khi vào hoạt động, vận hành chính...
Nước thải phát sinh từ chung cư, chủ đầu tư hay cư dân phải chịu trách nhiệm thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Chủ đầu tư hay cư dân phải thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Theo quy định Cột II...
CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 1. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC THƯỜNG ÁP DỤNG Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh...
CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HÓA LÝ VÀ SINH HỌC STT Hạng mục Công dụng Mô tả   Bể xử lý sơ...
CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC NHIỀU BẬC STT Hạng mục Công dụng Mô tả   Bể xử lý sơ bộ Loại bỏ...