Ai chịu trách nhiệm Bảo trì hệ thống xử lý nước thải ở chung cư ?

Ai chịu trách nhiệm Bảo trì hệ thống xử lý nước thải ở chung cư ?

Nước thải phát sinh từ chung cư, chủ đầu tư hay cư dân phải chịu trách nhiệm thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
  1. Chủ đầu tư hay cư dân phải thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Theo quy định Cột II Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ – CP thì các khu chung cư, khu dân cư mới được xác định là những dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng khu dân cư và là đối tượng phải đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Hạng mục này cũng là điều kiện đủ để được cấp giấy phép xây dựng và nghiệm thu hoàn công công trình. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 38/2015/NĐ – CP thì: “Điều 37. Thu gom, xử lý nước thải 2. Các khu đô thị, khu dân cư tập trung, tòa nhà cao tầng, tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại phải có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.”
  1. Chủ đầu tư hay cư dân phải vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Khi đầu tư xây dựng nhà chung cư thì chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm trong quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải theo quy định tại Điều 22 Nghị định 80/2014/NĐ – CP, theo đó:
“Điều 22. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải
1. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bao gồm các nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, tuyến cống áp lực, công trình đầu mối, điểm đấu nối, tuyến cống thu gom, chuyển tải đến nhà máy xử lý nước thải, các điểm xả… phải tuân thủ các quy trình quản lý, vận hành đã được phê duyệt.
2. Nội dung quản lý, vận hành thoát nước thải bao gồm:
a) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước; độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước;
b) Định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải trong hệ thống thoát nước phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định;
d) Đề xuất các phương án phát triển hệ thống thoát nước thải theo lưu vực.
3. Trong trường hợp hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước chung thì việc quản lý hệ thống thoát nước được thực hiện như quy định tại Điều 20 và Khoản 1 Điều này.”
Việc kiểm tra định kỳ, thiết lập các quy trình quản lý, đánh giá chất lượng công trình hệ thống xử lý nước thải là một trong những nội dung quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải mà chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện. Do vậy, khi nhà chung cư có hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng nhiều năm thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đầu tư, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hoạt động xử lý nước thải được thực hiện bình thường, tránh việc tù đọng nước, hoặc xả trực tiếp ra cống chung gây ô nhiễm môi trường. Việc chủ đầu tư không thực hiện việc sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý nước thải mà dùng bơm trực tiếp ra cống chung là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  1. Chung cư Xả nước thải chưa qua xử lý bị phạt bao nhiêu ?

Đối với việc không sửa chữa hệ thống xử lý nước thải của khu căn hộ chung cư khiến cho hệ thống xử lý nước thải không được vận hành thường xuyên và vận hành không đúng quy trình. Trường hợp này, bên chủ đầu tư có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ – CP Cần căn cứ vào tình hình thực tế của chung cư mình để có sự xác định cụ thể về trách nhiệm trong việc vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Hãy liên hệ viphaen để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 Nước thải phát sinh từ chung cư, chủ đầu tư hay cư dân phải chịu trách nhiệm thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
  1. Chủ đầu tư hay cư dân phải thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Theo quy định Cột II Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ – CP thì các khu chung cư, khu dân cư mới được xác định là những dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng khu dân cư và là đối tượng phải đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Hạng mục này cũng là điều kiện đủ để được cấp giấy phép xây dựng và nghiệm thu hoàn công công trình. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 38/2015/NĐ – CP thì: “Điều 37. Thu gom, xử lý nước thải 2. Các khu đô thị, khu dân cư tập trung, tòa nhà cao tầng, tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại phải có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.”
  1. Chủ đầu tư hay cư dân phải vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Khi đầu tư xây dựng nhà chung cư thì chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm trong quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải theo quy định tại Điều 22 Nghị định 80/2014/NĐ – CP, theo đó:
“Điều 22. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải
1. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bao gồm các nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, tuyến cống áp lực, công trình đầu mối, điểm đấu nối, tuyến cống thu gom, chuyển tải đến nhà máy xử lý nước thải, các điểm xả… phải tuân thủ các quy trình quản lý, vận hành đã được phê duyệt.
2. Nội dung quản lý, vận hành thoát nước thải bao gồm:
a) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước; độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước;
b) Định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải trong hệ thống thoát nước phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định;
d) Đề xuất các phương án phát triển hệ thống thoát nước thải theo lưu vực.
3. Trong trường hợp hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước chung thì việc quản lý hệ thống thoát nước được thực hiện như quy định tại Điều 20 và Khoản 1 Điều này.”
Việc kiểm tra định kỳ, thiết lập các quy trình quản lý, đánh giá chất lượng công trình hệ thống xử lý nước thải là một trong những nội dung quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải mà chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện. Do vậy, khi nhà chung cư có hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng nhiều năm thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đầu tư, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hoạt động xử lý nước thải được thực hiện bình thường, tránh việc tù đọng nước, hoặc xả trực tiếp ra cống chung gây ô nhiễm môi trường. Việc chủ đầu tư không thực hiện việc sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý nước thải mà dùng bơm trực tiếp ra cống chung là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  1. Chung cư Xả nước thải chưa qua xử lý bị phạt bao nhiêu ?

Đối với việc không sửa chữa hệ thống xử lý nước thải của khu căn hộ chung cư khiến cho hệ thống xử lý nước thải không được vận hành thường xuyên và vận hành không đúng quy trình. Trường hợp này, bên chủ đầu tư có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ – CP Cần căn cứ vào tình hình thực tế của chung cư mình để có sự xác định cụ thể về trách nhiệm trong việc vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Hãy liên hệ viphaen để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166

Điểm: 4.79 (19 bình chọn)