Lập Báo Cáo Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Giá Rẻ Năm 2021

Lập Báo Cáo Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Giá Rẻ Năm 2021

Duy nhất tháng 3 BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2021 , báo cáo xả nước thải giá siêu ưu đãi. Vừa gửi chương trình thì khách hàng chuyển khoản làm luôn cho kịp Quý 1

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT?

• Đối với BCCTBVMT theo thông tư 25/2019, trong phụ lục VI không thấy ghi có đính kèm hồ sơ liên quan nào (kết quả QTMT, BB bàn giao rác…). Theo điều 37 có ghi “Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra”, như vậy là tôi có thể hiểu là không cần đính kèm hồ sơ nào và giữ các hồ sơ này để đối chiều khi có kiểm tra. Công ty tôi được phê duyệt đề án bảo vệ chi tiết bởi “UBND-Sở TNMT”, như vậy tôi sẽ nộp báo cáo này lên sở TNMT thôi là đủ hay còn phải đâu nữa?

» Trả lời:
• Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT thì các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ chủ đầu tư KCN) chỉ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo biểu mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến cơ quan trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.
• Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 40 của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT thì BCCTBVMT được lồng ghép, tích hợp các báo cáo định kỳ của DN như: báo cáo QTMT định kỳ, báo cáo quản lý CTNH, báo cáo quản lý CTR công nghiệp thông thường; báo cáo tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (nếu có); báo cáo tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (nếu có). Do vậy, các tài liệu liên quan đến các báo cáo định kỳ như trên sẽ được tích hợp kèm theo BCCTBVMT khi gửi đến cơ quan quản lý; đồng thời lưu giữ tại DN để phục vụ công tác quản lý và đối chiếu khi cơ quan nhà nước thực hiện thanh, kiểm tra.

• DN của anh/chị đã lập Đề án BVMT và được Sở TNMT phê duyệt nên thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Do vậy, nên lập BCCTBVMT định kỳ hàng năm và nộp về Sở TNMT. Đồng thời, lưu giữ tại DN 1 bộ để phục vụ công tác quản lý và đối chiếu khi cơ quan nhà nước thực hiện thanh, kiểm tra.

Ngoài ra còn nhiều thắc mắc khác xoay quanh Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ( BC CTBVMT ), quý doanh nghiệp vui lòng trực tiếp để được hỗ trợ.

Lập Báo Cáo Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Giá Rẻ Năm 2021

Liên hệ chúng tôi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG VIỆT PHÁT (VIPHAEN) để được hỗ trợ tư vấn miễn phí về BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2021

Điểm: 4.73 (15 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU