Bị mất giấy phép môi trường làm thế nào

Bị Mất các giấy phép môi trường có làm lại được không

Bị Mất các giấy phép môi trường là một vướng mắc lớn của doanh nghiệp trong quá trình quản lý các hồ sơ môi trường của Doanh nghiệp. Qua thời gian dài và thay đổi nhân sự doanh nghiệp có thể bị thất lạc các giấy phép môi trường và hồ sơ gốc đi kèm, nên dưới đây Hướng dẫn trích lục giấy phép môi trường cho doanh nghiệp.

Tại sao phải xin trích lục các giấy phép môi trường?

  • Hồ sơ Môi trường, giấy phép môi trường của doanh nghiệp bao gồm một trong các hồ sơ là đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Đây là các hồ sơ gốc của doanh nghiệp, nếu đã được cấp mà doanh nghiệp làm mất thì phát sinh những vấn đề sau:
  • Khó khăn trong việc đối chiếu những nội dung cam kết của doanh nghiệp khi dự án vào hoạt động và chương trình quan trắc môi trường định kỳ . Từ đó doanh nghiệp sẽ thực hiện các trách nhiệm theo cam kết có thể bị sai sót
  • Giấy phép môi trường cũng là giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc xin cấp các giấy phép khác như giấy xả nước thải, giấy phép khai thác tài nguyên, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường …

Xin trích lục các giấy phép môi trường ở đâu ?

  • Đối với từng loại hồ sơ giấy tờ, doanh nghiệp phải xác định lại cơ quan nào đã thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép. Từ đó, liên hệ các cơ quan đó để xin trích lục hồ sơ và thực hiện đúng theo các chỉ dẫn.
  • Đối với hồ sơ đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết thì liên hệ Sở Tài nguyên và môi trường của tỉnh
  • Đối với cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thì liên hệ Phòng tài nguyên và môi trường quận/huyện

Hãy liên hệ viphaen để được tư vấn hoàn toàn miễn phí

Hotline: 028 6681 5166

Điểm: 4.78 (18 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU