Giấy phép môi trường

Công tác bảo vệ môi trường Doanh nghiệp gồm những nội dung gì ?

Mỗi doanh nghiệp trước khi có kế hoạch thành lập công ty cần tìm hiểu các giấy phép về đầu tư kinh doanh, thuế. Ngoài ra Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu về danh sách các hồ sơ, giấy phép, công tác bảo vệ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp để tuân thủ đúng quy định pháp luật môi trường. Chúng bao gồm


1. Công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp khi mới thành lập, chưa hoạt động

Trước khi vào hoạt động, vận hành chính thức Doanh nghiệp mới phải xin cấp một trong các giấy phép môi trường như sau:

 • Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Nếu từ tháng 07/2019 Doanh  nghiệp đã vào hoạt động, vận hành chính thức nhưng chưa có  một trong các giấy phép môi trường nêu trên thì Doanh nghiệp phải xin cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Xem hướng dẫn tại đây :


2. Công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp khi vào hoạt động

Sau khi đã được cấp giấy phép môi trường và vào hoạt động,  Doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc sau:

1.1. Thực hiện các công trình Xử lý chất thải và Công trình bảo vệ môi trường như sau:

 • Công trình xử lý chất thải là gì ?

Công trình xử lý chất thải của dự án là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (sau đây gọi chung là công trình xử lý chất thải), phải được vận hành thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

VD: Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý khí bụi, chất thải

 • Công trình bảo vệ môi trường là gì ?

Các công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại; các công trình bảo vệ môi trường, không phải là công trình xử lý chất thải không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm.

VD: Kho chứa chất thải, Hệ thống quan trắc tự động

1.2. Xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sau khi đã xây dựng, lắp đặt xong các công trình môi trường, phải tiến hành nghiệm thu với Sở TNMT Có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Sở TNMT

Xem hướng dẫn tại đây :

1.3. Thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Những doanh nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường bắt buộc phải quan trắc không khí, khí thải, nước thải và tổng hợp báo cáo quan trắc môi trường định kỳ gửi Cơ quan nhà nước theo yêu cầu.

1.4. Quản lý chất thải:

Doanh nghiệp có nghĩa vụ lữu trữ, phân loại chất thải thành chất thải sinh hoạt (hữu cơ, vô cơ, phế liệu tái chế), chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại

Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý các loại rác thải trên

1.5. Thực hiện các hồ sơ về chất thải

TT Loại hồ sơ chất thải   Ghi chú
  Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại   Đối với Doanh nghiệp có Khối lượng chất thải nguy hại lớn hơn > 600kg/năm 

do Sở TNMT cấp

  Chứng từ xử lý chất thải nguy hại liên số 1, 4, 5 và Biên bản bàn giao các loại chất thải   Mỗi đợt chuyển giao xử lý chất thải xong, doanh nghiệp và đơn vị xử lý ký xác nhận 

Liên 5 sẽ nộp cho Sở TNMT

  Báo cáo quản lý chất thải nguy hại CTNH   Doanh nghiệp nộp Sở TNMT 1 lần/năm
  Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt CTSH và CTCNTT   Doanh nghiệp nộp Sở TNMT 1 lần/năm
       

1.6. Thực hiện các hồ sơ về nước

TT Tên hồ sơ về nước   Ghi chú
 1.  
Giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt   Xin Sở TNMT cấp nếu Lưu lượng khai thác nước ngầm trên > 10 m3/ngày và lưu lượng khai thác nước mặt sản xuất, KD, DV trên > 100 m3/ngày 

Chú ý gia hạn giấy phép trước khi hết hạn giấy phép 90 ngày

 1.  
Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm, nước mặt   Gửi Sở TNMT định kỳ hàng năm dựa vào giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt đã được cấp
 1.  
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước   Xin Sở TNMT cấp nếu Lưu lượng xả thải > 5 m3/ngày 

Chú ý gia hạn giấy phép trước khi hết hạn giấy phép 90 ngày

 1.  
Giấy xác nhận đấu nối vào cống chung của thành phố   Khi nước thải xả vào cống chung có sự quản lý của nhà nước, cần phải xin phép đấu nối của cơ quan quản lý trực tiếp
 1.  
Báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước   Gửi Sở TNMT định kỳ hàng năm dựa vào giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp
 1.  
Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác và lưu lượng xả nước thải   Ghi chép hàng ngày để theo dõi và tổng hợp số liệu để báo cáo vào cuối năm
 1.  
Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải   Ghi chép hàng ngày,  nếu lưu lượng nước thải >30 m3/ngày

1.7. Kê khai đóng thuế, phí

 • Hồ sơ kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 • Hồ sơ kê khai thuế tài nguyên nước

3. Điều kiện hồ sơ năng lực của công ty tư vấn môi trường

Đối với lĩnh vực tư vấn luật môi trường, đơn vị tư vấn phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng tư vấn về môi trường và các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước. Cán bộ thực hiện hồ sơ có trình độ, bằng cấp đại học đúng chuyên ngành, kinh nghiệm trên 5 năm.

Đối với lĩnh vực quan trắc môi trường, Đơn vị đo đạc phân tích phải có đầy đủ giấy chứng nhận đáp ứng điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 27/2014/NĐ-CP.


4. Báo giá hồ sơ môi trường

 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường
 • Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
 • Đăng Ký Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường
 • Xin Cấp Giấy Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước
 • Xin Cấp Giấy Phép Khai Thác Nước Ngầm
 • Xin Cấp Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường
 • Đăng Ký Chủ Nguồn Thải Chất Thải Nguy Hại
 • Báo Cáo Quản Lý Chất Thải Nguy Hại
 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường Lao Động
 • Báo Cáo Hoạt Động Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước
 • Báo Cáo Hoạt Động Khai Thác, Sử Dụng Nước Ngầm, Nước mặt

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Công ty tư vấn Môi trường TpHCM, Tp.Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng

XEM THÊM

Điểm: 4.78 (18 bình chọn)

Cảm nhận khách hàng

"Tôi rất đã rất mất thời gian khi phải vừa quản lý nhà máy lại vừa quản lý về môi trường, cho đến khi tối hợp tác với Viphaen, họ đã giúp tôi vận hành hệ thống xử lý nước thải và các thủ tục báo cáo môi trường trọn gói. Nên tôi rất yên tâm"
Anh Toàn
Cty SX Mì ăn liền xuất khẩu
"Đội ngũ bên VIPHAEN đã thi công hệ thống xử lý nước thải mực in đạt tiêu chuẩn cho công ty của tôi, tạo điều kiện để tôi có thể phát triển xa hơn. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè đối tác của tôi về VIPHAEN"
Chị Phương
Cty In lụa
"Viphaen có đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ chu đáo và giá thực hiện dịch vụ rẻ hơn các đơn vị khác. Tôi rất hài lòng và giao cho Viphaen thực hiện hầu như các giấy tờ môi trường và hệ thống xử lý nước thải"
Chị Cương
Cty Quản lý chung cư
"Tôi ấn tượng với sự tư vấn tận tình và có trách nhiệm của kỹ sư trong quá trình thi công và cả khi đã bàn giao công trình xử lý nước thải, tôi tiếp tục hợp tác với Viphaen để cấp giấy phép xả nước thải"
Anh Tài
Showroom Ô Tô Honda Bình Thuận
"Tôi thấy VIPHEN rất Nhanh nhẹn trong việc khảo sát và đề xuất phương án xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho công ty chúng tôi"
Chị Chúc
Cty Quản lý tòa nhà
Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

028 6681 5166