Giấy Phép Môi Trường, Báo Cáo Môi Trường

Giấy Phép Môi Trường, Báo Cáo Môi Trường

Mục lục

Các loại giấy phép môi trường, báo cáo môi trường nào Doanh nghiệp cần có ?

Mỗi doanh nghiệp trước khi có kế hoạch thành lập công ty cần tìm hiểu các giấy phép về đầu tư kinh doanh, thuế. Ngoài ra Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu về danh sách các hồ sơ, giấy phép, công tác bảo vệ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp để tuân thủ đúng quy định pháp luật môi trường. Chúng bao gồm

1. Giấy phép môi trường của doanh nghiệp khi mới thành lập, chưa hoạt động

Trước khi vào hoạt động, vận hành chính thức Doanh nghiệp mới phải xin cấp một trong các giấy phép môi trường như sau:

Nếu từ tháng 07/2019 Doanh  nghiệp đã vào hoạt động, vận hành chính thức nhưng chưa có  một trong các giấy phép môi trường nêu trên thì Doanh nghiệp phải xin cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2. Giấy phép môi trường của doanh nghiệp khi vào hoạt động

Sau khi đã được cấp giấy phép môi trường và vào hoạt động,  Doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc sau:

2.1. Giấy xác nhận vận hành thử nghiệm công trình xử lý môi trường:

 • Công trình xử lý chất thải là gì ?

Công trình xử lý chất thải của dự án là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (sau đây gọi chung là công trình xử lý chất thải), phải được vận hành thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

VD: Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý khí bụi, chất thải

 • Công trình bảo vệ môi trường là gì ?

Các công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại; các công trình bảo vệ môi trường, không phải là công trình xử lý chất thải không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm.

VD: Kho chứa chất thải, Hệ thống quan trắc tự động

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải và có các hồ sơ hoàn công. Doanh nghiệp phải Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm

2.2. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sau khi đã xây dựng, lắp đặt xong các công trình môi trường, phải tiến hành nghiệm thu với Sở TNMT Có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Sở TNMT

2.3. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Doanh nghiệp có nghĩa vụ lữu trữ, phân loại chất thải thành chất thải sinh hoạt (hữu cơ, vô cơ, phế liệu tái chế), chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại

Lập hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên môi trường nếu phát sinh khối lượng chất thải nguy hại trên 600kg/năm

Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý các loại rác thải trên

Sau mỗi đợt xử lý chất thải phải lưu giữ các biên bản giao nhận chất thải, chứng từ chất thải nguy hại

2.3. Giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt

Xin Sở TNMT cấp Giấy phép khai thác nước ngầm nếu Lưu lượng khai thác nước ngầm trên > 10 m3/ngày và cấp Giấy phép khai thác nước mặt nếu lưu lượng khai thác nước mặt sản xuất, KD, DV trên > 100 m3/ngày

Chú ý gia hạn giấy phép trước khi hết hạn giấy phép 90 ngày

2.4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Xin Sở TNMT cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nếu Lưu lượng xả thải > 5 m3/ngày

Chú ý gia hạn giấy phép trước khi hết hạn giấy phép 90 ngày

2.5. Giấy xác nhận đấu nối vào cống chung của thành phố

Khi nước thải xả vào cống chung có sự quản lý của nhà nước, cần phải xin phép đấu nối của cơ quan quản lý trực tiếp

3. Các báo cáo môi trường định kỳ doanh nghiệp cần có

3.1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm

Những doanh nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường bắt buộc phải quan trắc không khí, khí thải, nước thải và tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi Cơ quan nhà nước theo yêu cầu.

3.2. Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm, nước mặt

Hằng năm trước ngày 15/12 Doanh nghiệp lập Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm, nước mặt Gửi Sở TNMT

Thông tin báo cáo dựa vào giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt đã được cấp và quy định hiện hành

3.3. Báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước

Hằng năm trước ngày 15/12 Doanh nghiệp lập Báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước Gửi Sở TNMT

Thông tin báo cáo dựa vào giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt đã được cấp và quy định hiện hành

3.4. Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác và lưu lượng xả nước thải. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác Ghi chép hàng ngày để theo dõi và tổng hợp số liệu để báo cáo vào cuối năm

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải ghi chép hàng ngày,  nếu lưu lượng nước thải >30 m3/ngày

3.5. Hồ sơ kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Kê khai đóng thuế, phí

3.6. Hồ sơ kê khai thuế tài nguyên nước

4. Công ty tư vấn môi trường nào có năng lực 

Đối với lĩnh vực tư vấn luật môi trường, đơn vị tư vấn phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng tư vấn về môi trường và các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước. Cán bộ thực hiện hồ sơ có trình độ, bằng cấp đại học đúng chuyên ngành, kinh nghiệm trên 5 năm.

Đối với lĩnh vực quan trắc môi trường, Đơn vị đo đạc phân tích phải có đầy đủ giấy chứng nhận đáp ứng điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 27/2014/NĐ-CP.

5. Danh sách các công ty tư vấn môi trường uy tín

Hiện nay có rất nhiều công ty tư vấn môi trường nên doanh nghiệp rất khó chọn lựa được đơn vị phù hợp. Vì vậy cần xét các yếu tố sau

 • Doanh nghiệp ở địa phương nào thì hãy tìm kiếm đơn vị tư vấn ở địa phương đó hoặc đơn vị có thể thực hiện hồ sơ môi trường ở địa phương đó. Tìm trên google như sau:

Công ty tư vấn Môi trường TpHCM, Tp.Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng

 • Doanh nghiệp tìm xem đơn vị đó có đầy đủ giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hồ sơ theo quy định như trên không
 • Hãy xem đơn vị đó có công bố đầy đủ thông tin trên Website, báo chí truyền thông hay không. Từ đó doanh nghiệp có thể xem đơn vị đó có tiếng tăm trong ngành không
 • Cuối cùng, doanh nghiệp cần phải Hẹn gặp tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn qua điện thoại để kiểm tra xem khả năng giải quyết vấn đề nhu cầu của doanh nghiệp tốt không
 • Sau cùng nếu yên tâm, hãy để đơn vị đó gửi báo giá theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tìm thêm vài đơn vị khác để tham khảo chi phí, để có thể cần nhắc hợp tác.

6. Báo giá chi phí xin giấy môi trường, báo cáo môi trường

 • Báo Cáo công tác bảo vệ Môi Trường
 • Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
 • Đăng Ký Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường
 • Xin Cấp Giấy Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước
 • Xin Cấp Giấy Phép Khai Thác Nước Ngầm
 • Xin Cấp Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường
 • Đăng Ký Chủ Nguồn Thải Chất Thải Nguy Hại
 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường Lao Động
 • Báo Cáo Hoạt Động Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước
 • Báo Cáo Hoạt Động Khai Thác, Sử Dụng Nước Ngầm, Nước mặt

Điểm: 4.78 (18 bình chọn)

Cảm nhận khách hàng

"Tôi rất đã rất mất thời gian khi phải vừa quản lý nhà máy lại vừa quản lý về môi trường, cho đến khi tối hợp tác với Viphaen, họ đã giúp tôi vận hành hệ thống xử lý nước thải và các thủ tục báo cáo môi trường trọn gói. Nên tôi rất yên tâm"
Anh Toàn
Cty SX Mì ăn liền xuất khẩu
"Đội ngũ bên VIPHAEN đã thi công hệ thống xử lý nước thải mực in đạt tiêu chuẩn cho công ty của tôi, tạo điều kiện để tôi có thể phát triển xa hơn. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè đối tác của tôi về VIPHAEN"
Chị Phương
Cty In lụa
"Môi trường Việt Phát đáp ứng các yêu cầu của dự án chúng tôi yêu cầu là chi phí hợp lý, thực hiện trọn gói về xử lý nước thải, giấy phép xả thải và báo cáo môi trường hàng năm. Tôi rất yên tâm khi giao trách nhiệm cho Việt Phát"
Anh Hải
Quản lý dự án chung cư
"Tôi ấn tượng với sự tư vấn tận tình và có trách nhiệm của kỹ sư trong quá trình thi công và cả khi đã bàn giao công trình xử lý nước thải, tôi tiếp tục hợp tác với Viphaen để cấp giấy phép xả nước thải"
Anh Tài
Showroom Ô Tô Honda Bình Thuận
"Công ty Môi Trường Việt Phát rất nhanh nhẹn trong việc khảo sát hệ thống xử lý nước thải cho dự án của chúng tôi"
Anh Thắng
Cty Quản lý tòa nhà

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

028 6681 5166