VẬT TƯ MÔI TRƯỜNG

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ

ĐĨA THỔI KHÍ THÔ CBD 105 ĐĨA THỔI KHÍ TINH HD270 ĐĨA THỔI KHÍ TINH HD340  

 

 • ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ EDI- USA
ĐĨA THỔI KHÍ THÔ 5 inch (127mm) ĐĨA THỔI KHÍ TINH 9 inch (270mm) ĐĨA THỔI KHÍ TINH 12 inch (328mm)  

GIÁ THỂ VI SINH

 • GIÁ THỂ DẠNG SỢI

 • GIÁ THỂ DẠNG TẤM

 • GIÁ THỂ DẠNG CẦU

 • GIÁ THỂ DẠNG VẢY

VẬT LIỆU HẤP PHỤ, VẬT LIỆU LỌC

 • VẬT LIỆU KHỬ MÀU, KHỬ MÙI (THAN HOẠT TÍNH)

 • VẬT LIỆU KHỬ PHÈN (BIRM)

 • VẬT LIỆU KHỬ AMONI

 • VẬT LIỆU KHỬ CỨNG

 • CÁT THẠCH ANH

 • SỎI