Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT, SẢN XUẤT

MỘT SỐ HỆ THỐNG XỬ LÝ CẤP VIPHAEN CÓ NĂNG LỰC THI CÔNG

Công ty Môi trường Việt Phát thi công hệ thống xử lý nước sạch cho sản xuất, sinh hoạt, ăn uống

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT

 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ HÀNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO KHÁCH SẠN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO CHUNG CƯ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO SIÊU THỊ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO KHU DU LỊCH, RESORT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRƯỜNG HỌC, KÝ TÚC XÁ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY NHUỘM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY GIẶT TẨY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MỦ CAO SU
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY TINH BỘT MỲ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THỦY SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY HÓA CHẤT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM, THUỐC
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRẠI CHĂN NUÔI
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO LÒ GIẾT MỔ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO TRẠM RỬA XE
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY XI MẠ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY SƠN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MỰC IN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THUỘC DA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY GIẤY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY KHOÁNG SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY XI MĂNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY NHỰA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THỦY TINH
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY THÉP
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BIA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY DẦU ĂN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MỲ ĂN LIỀN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BÁNH KẸO
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY GỐM SỨ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BÚN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ MÁY BỘT CÁ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO BỆNH VIỆN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG KHÁM NHA KHOA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO PHÒNG KHÁM THÚ Y
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT CHO NHÀ HỘ SINH

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT

 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY NHUỘM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY GIẶT TẨY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MỦ CAO SU
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY TINH BỘT MỲ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THỦY SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY HÓA CHẤT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM, THUỐC
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY XI MẠ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY SƠN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MỰC IN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THUỘC DA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY GIẤY
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY KHOÁNG SẢN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY XI MĂNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY NHỰA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THỦY TINH
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY THÉP
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BIA
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY DẦU ĂN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MỲ ĂN LIỀN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BÁNH KẸO
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY GỐM SỨ
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BÚN
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY BỘT CÁ

Công ty Môi trường Việt Phát thi công hệ thống xử lý nước sạch cấp sinh hoạt, sản xuất đạt chuẩn, uy tín, giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Mỹ Tho cho các Tòa Nhà, Chung Cư; Nhà Hàng; Khách Sạn; Khu Du Lịch, Resort; Khu Công Nghiệp; Cơ sở nhà máy sản xuất Tinh Bột Mỳ; Thực Phẩm; chế biến Thủy Sản; Chăn Nuôi; Giết Mổ; sản xuất Bia; sản xuất Nước Giải Khát; sản xuất Dầu Ăn; sản xuất Mỳ Ăn Liền; sản xuất Bánh Kẹo; sản xuất Đường mía; sản xuất Nước Mắm; sản xuất Bột Cá; sản xuất Bún ; Dệt Nhuộm; Giặt Tẩy; chế biến Mủ Cao Su; sản xuất Hóa Chất; sản xuất Dược Phẩm, sản xuất Thuốc; sản xuất Thuốc Thú Y; Cơ sở Rửa Xe, Garage; Xi Mạ; Sơn; In ấn; Thuộc Da; Điện Tử; Trường Học; sản xuất Giấy; Phòng Thí Nghiệm; Luyện Kim; sản xuất Thép; Gốm Sứ; Y Tế; Bệnh Viện; Phòng Khám Đa Khoa; Phòng Khám Nha Khoa; Phòng Khám Thú Y; Nhà Hộ Sinh

2. KHÁCH SẠN 5 SAO PHẢI XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CẤP SINH HOẠT THEO TIÊU CHUẨN NÀO ?

Đối với khách sạn 5 sao tại Việt Nam là nước cấp cho sinh hoạt phải được xử lý đạt tiêu chuẩn có thể uống được trực tiếp theo quy định tại QCVN 4391:2015

Những thông số cần phân tích xác định ngưỡng cho phép , tham khảo tạo QCVN 01:2018

Điểm: 4.71 (14 bình chọn)

Cảm nhận khách hàng

"Tôi rất đã rất mất thời gian khi phải vừa quản lý nhà máy lại vừa quản lý về môi trường, cho đến khi tối hợp tác với Viphaen, họ đã giúp tôi vận hành hệ thống xử lý nước thải và các thủ tục báo cáo môi trường trọn gói. Nên tôi rất yên tâm"
Anh Toàn
Cty SX Mì ăn liền xuất khẩu
"Đội ngũ bên VIPHAEN đã thi công hệ thống xử lý nước thải mực in đạt tiêu chuẩn cho công ty của tôi, tạo điều kiện để tôi có thể phát triển xa hơn. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè đối tác của tôi về VIPHAEN"
Chị Phương
Cty In lụa
"Môi trường Việt Phát đáp ứng các yêu cầu của dự án chúng tôi yêu cầu là chi phí hợp lý, thực hiện trọn gói về xử lý nước thải, giấy phép xả thải và báo cáo môi trường hàng năm. Tôi rất yên tâm khi giao trách nhiệm cho Việt Phát"
Anh Hải
Quản lý dự án chung cư
"Tôi ấn tượng với sự tư vấn tận tình và có trách nhiệm của kỹ sư trong quá trình thi công và cả khi đã bàn giao công trình xử lý nước thải, tôi tiếp tục hợp tác với Viphaen để cấp giấy phép xả nước thải"
Anh Tài
Showroom Ô Tô Honda Bình Thuận
"Công ty Môi Trường Việt Phát rất nhanh nhẹn trong việc khảo sát hệ thống xử lý nước thải cho dự án của chúng tôi"
Anh Thắng
Cty Quản lý tòa nhà

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

028 6681 5166