Hướng Dẫn Trình Bày Bản Đồ Vị Trí Xả Nước Thải

Hướng Dẫn Trình Bày Bản Đồ Vị Trí Xả Nước Thải mới nhất năm 2021

Khi doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, thì Doanh nghiệp cần phải bổ sung một loại thủ tục đó là : Bản đồ xả nước thải.

Theo quy định tại Nghị định 201/2013/BTNMT và Thông tư 27/2014/TT-BTNMT. Bản đồ xả nước thải phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Thứ nhất: Hệ tọa độ

  • Bản đồ xả nước thải được vẽ dùng hệ tọa độ VN2000, với tỷ lệ từ 1:25.000 trở lên (Thường chọn 1:10.000 để thấy được khu vực dự án)
  • Bản đồ xả nước thải được vẽ bằng các phần mềm vẽ bản đồ thông dụng nhất như Map info, hoặc Arc Gis …

Thứ hai: Trình bày bản đồ

  • Khoanh vùng địa giới hành chính vị trí xả nước thải
  • Lấy tọa độ các vị trí cần xác định trong hồ sơ xả thải như: Vị trí xả nước thải, Vị trí hố ga cuối cùng, Vị trí hệ thống xử lý nước thải …
  • Ghi rõ tên đường; tên các sông, kênh, rạch trong khu vực lân cận

Thứ 3: Mô tả, chú thích

Bản đồ xả nước thải phải có phần mô tả đặc tính và chế độ xả thải đã được đăng ký trong hồ sơ xin cấp phép xả nước thải
– Có chú dẫn, chú thích rõ ràng

Thứ 4: Ký, đóng dấu

Bản đồ xả nước thải sau khi hoàn thiện, được in ra khổ giấy phù hợp để nhìn rõ.
– Có chữ ký và đóng dấu của đơn vị xin cấp phép xả nước thải.

Video Môi trường Việt Phát Hướng dẫn trình bày bản đồ xả nước thải xin cấp giấy phép xả nước thải tại Tp.HCM

Điểm: 4.7 (10 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU