5 Lý do không xin được giấy phép xả nước thải

5 Lý do không xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải được

1. Vận hành hệ thống xử lý nước thải không đạt chất lượng nước đầu ra

Một số doanh nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải, nhưng trong quá trình vận hành chưa thật sự đúng nến chất lượng nước thải bị vượt quy chuẩn cho phép. Chắc chắn, là không thể cấp phép cho những cơ sở đó

2. Không có thỏa thuận, hợp đồng đấu nối nước thải với đơn vị quản lý hệ thống cống chung.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, việc xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó thì Công ty không phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Trường hợp hệ thống thoát nước chung của khu vực chưa được cấp giấy phép xả nước thải, Công ty của bạn phải được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

3. Lỗi Không lắp đồng hồ

“Theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Việc quan trắc lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đối với các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản này và quan trắc lưu lượng nước thải đầu ra của các đối tượng quy định tại điểm c khoản này thực hiện qua đồng hồ, thiết bị đo lưu lượng”

  • Đồng hồ đo lưu lượng nước khai thác:

Trường hợp doanh nghiệp tự khai thác nước mặt hoặc nước ngầm để sử dụng, cần phải lắp thêm đồng hồ đo lượng nước cấp đầu vào để Sở TNMT có cơ sở đối chiếu lượng nước cấp vào và xả ra.

Thông thường lượng nước xả ra < 70% lượng nước cấp vào thì cần phải xem xét lại và có sự giải trình.

Lý do có thể là do nước thải rò rỉ trong đường ống thu nước, công ty sử dụng nước vào các công việc khác thất thoát nhiều nước như tưới cây, hồ bơi, lau sàn

4. Không cung cấp đủ các giấy tờ cần thiết đi kèm:

Ngoài những giấy tờ, Công ty cần xây dựng hệ thống nhân sứ chuyên nghiệp để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với cá nhân

  • Giấy tờ kinh doanh, đất đai hợp lệ
  • Giấy phép môi trường và hồ sơ môi trường gốc (đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường …..)
  • Hóa đơn tiền nước hoặc sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác
  • Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải
  • Bản đồ vị trí xả thải tỷ lệ 1:5000
  • Sổ theo dõi lưu lượng nước thải
  • Hồ sơ năng lực công ty tư vấn thực hiện hồ sơ xin xả thải

5. Lượng nước thải Xả thực tế vượt lưu lượng so với hồ sơ xin cấp phép/gia hạn

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh nước thải thực tế nhiều hơn lượng nước xin xả thải trong giấy phép thì không được. Doanh nghiệp phải điều chỉnh lại hồ sơ phù hợp với lưu lượng nước thải thực tế dự trù trong vòng 3 năm để không phải điều chỉnh giấy phép đã cấp

– Không thu gom nước thải triệt để

Khi thu gom nước thải , nếu doanh nghiệp không gom hết tất cả các nguồn phát sinh tại cơ sở hoặc ống dẫn nước thải bị rò rỉ thì nước thải thoát ra ngoài sẽ ít hơn hơn nước sạch cấp sử dụng. Nếu thấp hơn 70% nước sạch thì cần phải giải trình thỏa đáng hoặc phải khắc phục để được cấp phép.

Ngoài ra còn một số lỗi khác như

6. Lỗi không có đường ống tách riêng nước thải và nước mưa

Khoản 2, Điều 37 của Luật tài nguyên nước năm 2012 quy định “Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống thu gom tách riêng nước mưa, nước thải; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống tiêu, thoát, dẫn nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” có nghĩa là khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo hoặc khi nâng cấp thì đơn vị phải thực hiện xây dựng hệ thống thu gom tách riêng giữa nước mưa và nước thải.

Vì vậy, để được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bắt buộc công ty phải đầu tư nâng cấp xây dựng hệ thống thu gom, tách riêng nước mưa với nước thải.

7. Nộp hồ sơ gia hạn giấy phép xả nước thải trễ so với yêu cầu trong giấy phép (khi gia hạn giấy phép)

Một doanh nghiệp thường đợt khi giấy phép hết hạn sẽ gia hạn, nhưng thực sự thì doanh nghiệp cần thải nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép trước 90 ngày , ngày giấy phép hết hạn.

8. Lỗi không đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (khi gia hạn giấy phép)

Các doanh nghiệp sử dụng nước sạch để hoạt động công nghiệp, dịch vụ cần phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Điểm: 4.75 (16 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU