Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải mới nhất 2020 theo Thông tư 31/2016/BTNMT

1. Có bắt buộc phải lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải ngoài việc theo dõi, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, kiểm soát nước thải đầu ra thì cần phải ghi chép các thông tin và số liệu vào Nhật ký vận hành, quy định tại Thông tư 31/2016/BTNMT

Nhật ký vận hành theo quy định là bắt buộc đối với lưu lượng nước thải từ 30m3/ngày trở lên. Tuy nhiên, lưu lượng ít hơn vẫn nên có nhật ký vận hành để kiểm soát quy trình và phục vụ báo cáo cho cơ quan nhà nước, xin gia hạn giấy phép xả nước thải …

2. Mẫu sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải gồm những gì ?

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 02 năm.

Nhật ký vận hành phải được viết bằng tiếng Việt hằng ngày, gồm các nội dung và thông số sau:

  • Lưu lượng nước thải xử lý (có thể ghi sổ theo dõi lưu lượng nước thải hằng ngày dựa vào đồng hồ nước thải)
  • Thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải,
  • Kết quả quan trắc nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải (nếu có),
  • Loại và lượng hóa chất, vi sinh sử dụng,
  • Lượng bùn thải phát sinh của quá trình lắng

Điểm: 4.63 (24 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU