Báo cáo công tác môi trường năm 2020

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trọn gói

Công ty môi trường Việt Phát áp dụng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trọn gói (thay cho báo cáo quan trắc môi trường theo quy định mới nhất) với giá ưu đãi nhất hiện nay

CÔNG VIỆC GÓI 1 GÓI 2  GÓI 3
1 Lập báo cáo môi trường 1 đợt (tháng 12) Lập báo cáo môi trường 1 đợt (tháng 12) Lập báo cáo môi trường 1 đợt (tháng 12)
2 Quan trắc môi trường 1 đợt (tháng 12)

3 mẫu cơ bản (1 mẫu không khí, 1 mẫu khí thải, 1 mẫu nước thải)

Quan trắc môi trường 2 đợt (tháng 6, tháng 12)

3 mẫu cơ bản (1 mẫu không khí, 1 mẫu khí thải, 1 mẫu nước thải)

Quan trắc môi trường 3 đợt (tháng 6, tháng 9, tháng 12)

3 mẫu cơ bản (1 mẫu không khí, 1 mẫu khí thải, 1 mẫu nước thải)

3 Thu thập số liệu, in ấn photo tài liệu. Nộp báo cáo cho 2 cơ quan Thu thập số liệu, in ấn photo tài liệu. Nộp báo cáo cho 2 cơ quan Thu thập số liệu, in ấn photo tài liệu. Nộp báo cáo cho 2 cơ quan
3.500.000 5.500.000 7.500.000

Ghi chú:

Áp dụng trong năm 2020

Các thông số trong một mẫu cơ bản gồm:

  • Không khí: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO
  • Khí thải: Bụi, SO2, NOx, CO
  • Nước thải: pH, BOD, COD, TSS, Amoni, Nitrat (Nito), Phosphat (phospho), Coliform

Nếu phát sinh thêm mẫu, thông số thì sẽ tính thêm
Để nhận được báo giá chính xác liên hệ ngay

Điểm: 4.8 (15 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU