LUẬT MÔI TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH 1696/QĐ-TTg XỬ LÝ TRO, XỈ, THẠCH CAO CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN,NHÀ MÁY HÓA CHẤT PHÂN BÓN LÀM NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU XÂY DỰNG Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email...
QUYẾT ĐỊNH 13/2016/QĐ-UBND QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email: viphaen@gmail.com Công ty Môi trường Việt Phát tư vấn thực hiện hồ sơ...
QCVN 03:2008/BTNMT GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email: viphaen@gmail.com Công ty Môi trường Việt Phát chuyên quan trắc môi trường tại Tp.Hồ...
QCVN 02:2008/BTNMT KHÍ THẢI LÒ ĐẤT CHẤT THẢI Y TẾ Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email: viphaen@gmail.com Công ty Môi trường Việt Phát chuyên quan trắc môi trường tại Tp.Hồ Chí Minh, An...
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   NGHỊ...
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2018/NĐ-CP Hà...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 30:2012/BTNMT VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Waste Incinerator Lời nói đầu QCVN 30:2012/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 31:2010/BTNMT     VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT, THÉP NHẬP KHẨU National technical regulation on environment for imported steel scrap   Lời nói đầu QCVN 31:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 32:2010/BTNMT    VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU National technical regulation on environment for imported plastic scrap   Lời nói đầu QCVN 32:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 33:2010/BTNMT VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU National technical regulation on environment for imported paper scrap Lời nói đầu QCVN 33:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 34:2010/BTNMT   VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ National technical Regulation on Emission of Refining and Petrochemical Industry of Inorganic Substances and Dusts   Lời nói...
QCVN 43:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN 43:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt,...