HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

08:23 24/03/2019 | Lượt xem: 331

CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

1. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC THƯỜNG ÁP DỤNG

Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

STT

Hạng mục

Công dụng

Mô tả

01

Bể tách dầu

Loại bỏ dầu mỡ và rác

Nước thải từ nhà bếp được cho vào bể tách dầu 3 ngăn để giữ lại cặn dầu

02

Hố thu gom

Tập trung nước thải

Nước thải từ các nguồn được tập trung tại hố thu gom sau đó tự chảy qua bể điều hòa

03

Bể điều hòa

Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm

Nước thải từ bể keo tụ + lắng được chảy qua bể điều hòa, đồng thời nước thải sinh hoạt từ hầm từ hoại cũng được thu về bể này. Tại đây nước thải được sục khí để hòa trộn

04

Bể Anoxic

Xử lý N, P, Amoni

Tiếp theo nước thải được dẫn qua công trình xử lý sinh học tiếp theo là bể thiếu khí (Anoxic). Trong môi trường thiếu khí, nitrate trong nước thải được chuyển hoá thành nitơ tự do. Ngoài ra, trong môi trường thiếu khí các vi sinh vật có khả năng hấp phụ photpho cao hơn mức bình thường, do photpho lúc này không những chỉ cần cho việc tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng mà còn được vi khuẩn dự trữ trong tế bào để sử dụng ở các giai đoạn hoạt động tiếp theo.

05

Bể Aerotank

Xử lý COD, BOD

Từ bể thiếu khí nước thải được bơm sang bể sinh học hiếu khí. Đây là công trình chính để xử lý các chất hữu cơ một cách triệt để. Oxy được cung cấp liên tục cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong điều kiện thổi khí liên tục này, quần thể vi sinh vật hiếu khí tồn tại ở trạng thái lơ lửng (bùn hoạt tính) phân huỷ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất đơn giản, CO2 và nước.

06

Bể lắng sinh học

Lắng bùn hoạt tính

Nước thải sau khi ra khỏi bể bùn hoạt tính lơ lửng sẽ tự chảy tràn qua bể lắng. Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn vi sinh học. Bùn sau khi lắng được bơm tuần hoàn một phần về bể sinh học hiếu khí và bể sinh học thiếu khí, một phần được bơm về bể chứa bùn.

07

Bể trung gian

Không gây xáo trộn nước thải

Giữ cho nước thải sau bể lắng ít bị xáo trộn

08

Cột lọc áp lực

Xử lý SS

Loại bỏ và giữ lại các chất rắn lơ lửng còn trong nước

09

Bể khử trùng

Tiêu diệt vi khuẩn

Nước thải từ bể lắng chảy qua bể khử trùng có vách ngăn được châm clorin để khử trùng nước

10

Bể chứa bùn

Chứa bùn

Lượng bùn tại bể lắng sau một thời gian sẽ được bơm về bể chứa bùn. Định kỳ được nạo xét giao cho đơn vị có chức năng xử lý