VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2019

04:11 25/06/2018 | Lượt xem: 2044

1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2019 - QCVN MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2019

Các văn bản pháp luật về môi trường và tài nguyên nguyên nước mới nhất năm 2019 gồm ?

LĨNH VỰC

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NỘI DUNG VĂN BẢN

LINK TẢI VỀ

XEM TÓM TẮT
LUẬT BVMT LUẬT LUẬT 55/2014/QH13 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
TÀI NGUYÊN NƯỚC LUẬT LUẬT 17/2012/QH13 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC   
ATVSLĐ NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
ATVSLĐ NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG  
CHẤT THẢI NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 38/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU
GIẤY PHÉP MT NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 18/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
LUẬT BVMT NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 19/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
LUẬT BVMT NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
PHÍ BVMT NƯỚC THẢI NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 154/2016/NĐ-CP VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  
QUAN TRẮC MT NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 127/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  
TÀI NGUYÊN NƯỚC NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 201/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC  
TÀI NGUYÊN NƯỚC NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 82/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC  
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ THÔNG TƯ 31/2018

NỘI DUNG, BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

 
XỬ PHẠT NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 33/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN  
XỬ PHẠT NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
ATVSLĐ QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/ QĐ – BYT 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG  
CHẤT THẢI QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH 1696/QĐ-TTg VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XỬ LÝ TRO, XỈ, THẠCH CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, NHÀ MÁY HÓA CHẤT PHÂN BÓN ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
CHẤT THẢI THÔNG TƯ THÔNG TƯ 36/2015/TT-BTNMT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
GIẤY PHÉP MT THÔNG TƯ THÔNG TƯ 27/2015/TT-BTNMT VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
PHÍ BVMT NƯỚC THẢI THÔNG TƯ THÔNG TƯ 06/2013/TT-BTNMT BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC, NGÀNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CÓ NƯỚC THẢI CHỨA KIM LOẠI NẶNG PHỤC VỤ TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  
QUAN TRẮC MT THÔNG TƯ THÔNG TƯ 04/2012/TT-BTNMT QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG  
QUAN TRẮC MT THÔNG TƯ THÔNG TƯ 24/2017/TT-BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  
QUAN TRẮC MT THÔNG TƯ THÔNG TƯ 31/2013/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN
QUAN TRẮC MT THÔNG TƯ THÔNG TƯ 31/2016/TT-BTNMT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, LÀNG NGHỀ VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
QUAN TRẮC MT THÔNG TƯ THÔNG TƯ 43/2015/TT-BTNMT VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ THÔNG TƯ 27/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT,MẪU HỒ SƠ CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHÍNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ THÔNG TƯ 47/2017/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC  
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ THÔNG TƯ 56/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC, TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC, LẬP ĐỀ ÁN, BÁO CÁO TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC  
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ THÔNG TƯ 72/2017/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ, TRÁM LẤP GIẾNG KHÔNG SỬ DỤNG  
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ THÔNG TƯ 75/2017/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHOAN, ĐÀO, THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT  
TÀI NGUYÊN NƯỚC LUẬT LUẬT 45/2009/QH12

Luật thuế tài nguyên 45/2009/QH12.

 
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên  
TÀI NGUYÊN NƯỚC NGHỊ QUYẾT Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 Biểu Mức Thuế Suất Thuế Tài Nguyên  
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế  
TÀI NGUYÊN NƯỚC QUYẾT ĐỊNH Quyết định 56/2017/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn TP.HCM.  
TÀI NGUYÊN NƯỚC NGHỊ ĐỊNH Nghị định 25/2013/NĐ-CP

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 
TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG TƯ Thông tư LT 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  


2. QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

Các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến môi trường và tài nguyên nguyên nước mới nhất năm 2019 gồm ?

LĨNH VỰC

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NỘI DUNG VĂN BẢN

LINK TẢI VỀ

CTNH QCVN QCVN 07:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI
CTNH QCVN QCVN 50:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG NGUY HẠI ĐỐI VỚI BÙN THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC
ĐẤT QCVN QCVN 03:2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT
ĐẤT QCVN QCVN 15 : 2008/BTNMT  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT 
ĐỘ RUNG QCVN QCVN 27:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ RUNG
KHÍ THẢI QCVN QCVN 02:2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ
KHÍ THẢI QCVN QCVN 19:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
KHÍ THẢI QCVN QCVN 20:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ
KHÍ THẢI QCVN QCVN 21: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC
KHÍ THẢI QCVN QCVN 22:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN
KHÍ THẢI QCVN QCVN 23:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG
KHÍ THẢI QCVN QCVN 30: 2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
KHÍ THẢI QCVN QCVN 34:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ 
KHÍ THẢI QCVN QCVN 51:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP
KHÔNG KHÍ QCVN QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
KHÔNG KHÍ QCVN QCVN 06:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
MTLĐ QCVN QCVN 21:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CAO - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CAO TẠI NƠI LÀM VIỆC
MTLĐ QCVN QCVN 22:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC
MTLĐ QCVN QCVN 23:2016/BYT  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TỬ NGOẠI - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP BỨC XẠ TỬ NGOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC.
MTLĐ QCVN QCVN 24:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TIẾNG ỒN, MỨC TIẾP XÚC TIẾNG ỒN CHO PHÉP TẠI NƠI LÀM VIỆC.
MTLĐ QCVN QCVN 25:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP TẠI NƠI LÀM VIỆC
MTLĐ QCVN QCVN 26:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU - GIÁ TRỊ CHO PHÉP VI KHÍ HẬU TẠI NƠI LÀM VIỆC
MTLĐ QCVN QCVN 27:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG - GIÁ TRỊ CHO PHÉP TẠI NƠI LÀM VIỆC.
MTLĐ QCVN QCVN 29:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ ION HÓA - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ ION HÓA TẠI NƠI LÀM VIỆC
MTLĐ QCVN QCVN 30:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TIA X - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ TIA X TẠI NƠI LÀM VIỆC
NƯỚC BIỂN QCVN QCVN 10:2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ

Quy chuẩn này được bổ sung thêm thành phần nước biển gần bờ với 16 thông số (pH, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Jg, CN-, HCBVTV nhóm Clo hữu cơ, Phenol và Tổng dầu mỡ khoáng).

NƯỚC MẶT QCVN QCVN 08-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT
NƯỚC NGẦM QCVN QCVN 09-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Quy chuẩn này điều chỉnh tên gọi từ chất lượng nước ngầm thành chất lượng nước dưới đất. Tên gọi của một số thông số được điều chỉnh (thông số COD điều chỉnh thành chỉ số Pecmanganat, Chất rắn tổng số được điều chỉnh thành Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Phenol thành Tổng Phenol). Thêm thông số niken (Ni), Aldrin, Benzene hexachloride (BHC), Dieldrin, Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs), Heptachlor & Heptachlorepoxide. Giới hạn của thông số amoni được điều chỉnh tăng 10 lần từ 0,1mg/l thành 1mg/l.

NƯỚC SẠCH QCVN QCVN 01:2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG
NƯỚC SẠCH QCVN QCVN 02:2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 01-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C của thông số COD, Tổng nitơ (Tổng N), Amoni (NH4+ tính theo N) được chia thành 02 mức áp dụng: cơ sở mới; cơ sở đang hoạt động tương ứng với những mức thay đổi về giá trị cột A, cột B.

NƯỚC THẢI QCVN QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C bổ sung mới quy định về thông số Tổng Photpho, điều chỉnh về giới hạn thông số COD cột A từ 50 lên 75 mg/l, cột B từ 80mg/l lên 150mg/l, các thông số khác hầu như không có sự thay đổi.

NƯỚC THẢI QCVN QCVN 12-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C được bổ sung cột B3 cơ sở liên hợp sản xuất giấy và bột giấy; Bổ sung mới thông số nhiệt độ, Dioxin (áp dụng từ 01/01/2018); Thay đổi giá trị cột A, B1, B2 đối với thông số COD, độ màu (pH=7).

NƯỚC THẢI QCVN QCVN 13-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM

Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C bãi bỏ thông số mùi, dầu mỡ khoáng, Crôm (Cr3+), Sắt (Fe), Đồng (Cu), đồng thời bổ sung mới thông số Xyanua, Tổng các chất hoạt động bề mặt; Đối với thông số độ màu (pH =7), COD bổ sung mức quy định áp dụng cơ sở mới, cơ sở đang hoạt động cho giá trị tương ứng cột A, cột B.
 

NƯỚC THẢI QCVN QCVN 14:2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 25: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 28:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 29:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 31/2017/TT-BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 40:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 52:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 60:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU
NƯỚC THẢI QCVN QCVN 62:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI
PHẾ LIỆU QCVN QCVN 31:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT, THÉP NHẬP KHẨU
PHẾ LIỆU QCVN QCVN 32:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU
PHẾ LIỆU QCVN QCVN 33:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU
TRẦM TÍCH QCVN QCVN 43:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH
  QCVN QCVN 30:2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
CTNH TCVN TCVN 5053:1990 MÀU SẮC TÍN HIỆU VÀ DẤU HIỆU AN TOÀN
CTNH TCVN TCVN 6706:2000/BTNMT CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI
CTNH TCVN TCVN 6707:2009/BTNMT CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO