CÔNG TY BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG GIÁ RẺ

02:30 23/04/2018 | Lượt xem: 2158

VIPHAEN triển khai chương trình tháng 6/2019 nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc Báo cáo quan trắc môi trường:

1. Lập báo cáo quan trắc môi trường trọn gói với giá: 3.500.000 đ

- Quan trắc 3 mẫu môi trường cơ bản: 

1 mẫu không khí xung quanh: Tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2

1 mẫu không khí nhà xưởng hoặc khí thải: Tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2

1 mẫu nước thải: pH, BOD, COD, TSS, Amoni, Nitrat, Phosphat, Coliform

- Viết báo cáo theo mẫu tại Thông tư 43/2015/BTNMT

- Nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên môi trường hoặc Phòng tài nguyên môi trường Huyện

 

2. Miễn phí 4 dịch vụ kèm theo:

- Miễn phí Viết báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/BTNMT

- Miễn phí kê khai chứng từ CTNH trực tuyến năm 2019 vào tháng 12  năm 2019

- Miễn phí thiết kế hình ảnh dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu cảnh báo CTNH theo TCVN 6706:2000/BTNMT và TCVN 6707:2000/BTNMT

- Tặng sổ tay quản lý chất thải độc quyền

 

Mọi thông tin về chương trình vui lòng liên hệ : 028 66815166