TIN SẢN PHẨM

SSI là nhà cung cấp thiết bị phân phối khí hàng đầu thế giới. Đầu phân phối khí dạng đĩa của SSI đáp ứng dải lưu lượng lớn từ 0 – 20 Sm3/hr. Với thiết kế  số lượng lỗ lên đến hơn 11,000 giúp đĩa phân phối khí SSI tăng...
Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: Đầu phân phối khí tinh Dòng đĩa thổi khí HD270 : lưu lượng khí: 0-5m3/h Dòng đĩa thổi khí HD340 : lưu lượng khí: 0-8m3/h Diện tich hoạt động bề mặt: 0.0375m2 Số lượng lỗ: 6,600 Vật...