Ưu đãi năm khủng hoảng

Ưu đãi năm khủng hoảng

Báo cáo bảo vệ môi trường

Môi trường Việt Phát cũng dành ưu đãi nhiều hơn cho doanh nghiệp khi hợp tác cùng đồng hành qua giai đoạn khó khăn. Với các chương trình sau

– Hỗ trợ rác soát hồ sơ pháp lý môi trường cho doanh nghiệp miễn phí
– Hỗ trợ kiểm tra hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải miễn phí
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 được hỗ trợ viết báo cáo hoạt động xả nước thải năm 2020 miễn phí hoặc tặng thùng rác phân loại 2 ngăn áp dụng từ 20/10-20/11/2020

Liên hệ để đăng ký nhận ưu đãi:

báo cáo bảo vệ môi trường

Điểm: 4.75 (20 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU