Môi trường Việt Phát Xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công ty gỗ ở Phan Thiết Bình Thuận

Viphaen xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở Phan Thiết

Công ty môi trường Việt Phát thi công hệ thống xử lý nước thải tại KCN Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho Công ty gỗ xuất khẩu qua thị trường Mỹ

Video khởi công công trình

Video quá trình đổ bê tông các bể xử lý nước thải

Video vận hành tổng thể hệ thống xử lý nước thải

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho công nhân viên tại nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, và đảm bảo tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phan Thiết

Kết quả phân tích nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn

Điểm: 4.8 (20 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU