Doanh nghiệp xả nước thải ra cống cần xin phép không ?

Xả nước thải ra cống có cần xin phép không ?

1. Điểm khác nhau giữa xả nước thải vào nguồn nước tự nhiên và xả nước thải vào cống thoát nước chung là gì ?

– Nguồn nước tự nhiên : là sông, suối, kênh, rạch, biển …

– Cống thoát nước chung là hệ thống ống cống dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung do một đơn vị, công ty nào đó quản lý

Ví dụ: Cống thoát nước chung trên địa bàn thành phố Hồ Chính Minh được quản lý bởi Trung tâm điều hành chương trình chống ngập úng Tp.Hồ Chí Minh dẫn nước thải về khu xử lý nước thải tập trung của thành phố

Cống thoát nước trong khu công nghiệp được quản lý bởi chủ đầu tư khu công nghiệp dẫn nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN

Đối với những khu vực đã có đường cống thoát nước thải chung thì nhà nước bắt buộc doanh nghiệp phải xin đấu nối xả vào cống. Trường hợp chưa có cống thì Doanh nghiệp được xả ra nguồn tiếp nhận tự nhiên.

Khi doanh nghiệp xa nước thải ra nguồn tự nhiên hay cống chung thì đều phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải  tại Sở TNMT theo quy định tại Thông tư 27/2014/BTNMT.

Riêng hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải ra cống chung sẽ bổ sung thêm thủ tục là giấy Thỏa thuận đấu nối nước thải vào cống chung hoặc hợp đồng đấu nối nước thải

2. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có cần xin cấp giấy phép xả nước thải không ?

Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, mà khu công nghiệp đó đã được cấp giấy phép xả nước thải thì doanh nghiệp không cần xin cấp giấy phép xả nước thải nữa.

Tham khảo thủ tục xả thải tại đây: https://moitruongvietphat.com/giay-phep-xa-nuoc-thai/

Điểm: 4.82 (17 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU